تبلیغات

نیازهای نوجوانان

۰
نیازهای نوجوانان
پژوهشی در سال 1382 درباره بررسی نیازهای نوجوانان دانش آموزان کشوردر خرده فرهنگ های مختلف ایران انجام شده است. یکی از سوال های پژوهشی این بودکه نیازهای اموزشی و تربیتی دانش آموزان کدامند؟ پاسخ های دانش اموزان در جدول شماره 1-1 تنظیم شده است.

در اینن جدول مشاهده می شود، که دانش آموزان نوجوان روابط گرم و رعایت حقوق متقابل در خانواده، نیاز به داشن احساس اعتماد و امنیت در محیط خانواده و احترم گذاشتن به قانون، ضرورت اننجام دادن فرایض دینی، داشتن اطلاعات مربوط به دوره ی بلوغ و تغییرات جسمی و جنسی، آگاهی از اصول بهداشتی، ضرورت رفتن به مدرسه، اهمیت توجه والدین به امر تغذیه و بهداشت نوجوانان و نیزز به سبب ضرورت ارتباط با جنس مخالف ومسئله ازدواج، اهمیت آشنایی پیش ازازدواج دختران و پسران با یکدیگر را مورد تاکید قرار داده اند. همچنین اهمیت دادن نوجوانان دبیرستانی به ضرورت اعتقادات مذهبی والدین با میزان عمل کردن آن ها به این اعتقادات، نشان دهنده ی حساسیت انان به صداقت والدین در زمینه هماهنگی قول و عمل آن هاست. ضرورت انجام دادن فعالیت های ورزشی برای حفظ سلامت نوجوانان نیز مورد توجه این دانش آموزان قرار گرفته است.

جدول شماره 1-1 جدول نیازهای آموزشی و تربیتی

شماره اولویت نیازها درصد فراوانی
1 ارج نهادن به روابط گرم و صمیمی، در میانن اعضای خانواده 32/95
2 ضررت رفتن به مدرسه 58/93
3 اعتماد والدین به نوجوان 64/92
4 اهمیت آشنایی دختران و پسران با یکدیگر پیش از ازدواج 10/90
5 ایجاد احساس امنیت و آرامش در نوجوان در کنار خانواده 36/89
6 توجه کردن والدین به تغذیه و بهداشت نوجوان 10/89
7 ضرورت انجام دادن فرائض مذهبی 10/89
8 آگاهی یافتن از اصول بهداشتی 36/88
9 لزوم هماهنگی اعتقادات مذهبی والدین با میزان عمل کردن آن ها به این اعتقادات 10/88
10 ضرورت انجام فعالیت های ورزشی برای حفظ سلامت نوجوان 06/88
11 ضرورت حمایت نوجوان از سوی والدین در مواقع بحرانی و بروز مشکلات 92/87
12 اهمیت احترام و رعایت حقوق متقابل در خانواده 54/87
13 نیاز به تأیید و پذیرفته شدن در میان اعضای خانواده 40/87
14 داشتن اطلاعات لازم درباره بلوغ و تغییرات جسمی، جنسی و روانی 74/86
15 اهمیت احترام گذاشتن به قوانین در بازی ها، ورزش ها و دیگر فعالیت های گروهی 64/86
نوجوانان دانش آموز همچنین نیاز به حمایت شدن از سوی والدین در مواقع بحرانی و بروز مشکلات را به عنوان نیازی جدی مورد تأکید قرار داده اند.همچنین بر اساس سؤالات باز پسرسشنامه، 4 مورد از مهم ترین نیازهای دانش آموزان نوجوان درباره والدین عبارت بودند از: درک کردن نوجوانان (12 درصد)، اهمیت دادن به خواسته های نوجوانان (11 درصد)، ایجاد محیطی آرام برای تحصیل (8درصد) و تبعیض قائل نشدن میان فرزندان (7 درصد).

شرفی نیز (1374) مجموعه نیازهایی که نوجوانان مدارس راهنمایی دارند را شامل نیازهای زیر مطرح کرده است:

* همه ی نوجوانان راهنمایی نیاز دارند تا استعدادهای خود را کشف کنند و تجارب اساسی و بنیادین را برای کفایت شغلی و حرفه ای کسب نمایند.

* همه ی نوجوانان راهنمایی نیاز دارند تا رشد کنند و از حیث فیزیکی و ذهنی سلامت لازم را به دست اورند.

* همه ی نوجوانان راهنمایی نیاز دارند در فعالیت های اجتماعی مدرسه و امور شهروندی جامعه ی خود مشارکت جویند و موقعیت خود را به وضعیتی که بزرگسالان از حیث شهروندی دارندف نزدیک گردانند.

منبع : کودک و نوجوان-نیازهای نوجوانان

+ نوشته شده توسط Ravanshenasanebartar در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: بحران هویت، توجه به نیازهای نوجوانان، مشاوره نوجوان
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر